Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Statsrådet fattade 22.11.2007 beslut om att upplösa Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. I stället bildades en ny stad, Staden Raseborg.

Beslutet trädde i kraft 1.1.2009. Detta medförde också att en ny kyrklig samfällighet – Raseborgs kyrkliga samfällighet - uppstod på den nya stadens område fr.o.m. 1.1.2009.  31.12.2011 var den kyrkliga samfällighetens medlemsantal 23.140.

De ev.lut. församlingar som är verksamma i Raseborgs stad hör till den kyrkliga samfälligheten. I menybalken på denna sida under punkten ”församlingar” kan du välja vilken av dessa 8 församlingars egna hemsidor du vill besöka.